Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΣ Τρίκαλα: Καθημερινή «Ελληνορωμαϊκή» πάλη

Σκοπός μας


Η άσκηση, ο 
αθλητισμός και η πάλη στον ΑΠΣ Τρίκαλα συντελούν στη
διαρκή βελτίωση των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των αθλητών και των αθλητριών σύμφωνα με τη ρήση εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. 

Με πίστη και προσήλωση στις επιταγές του “ευ αγωνίζεσθαι” και της αθλητικής παράδοσης επιδιώκουμε οι μαθητές- αθλητές και οι μαθήτριες- αθλήτριες να ενστερνιστούν την αξία της διά βίου άσκησης και να την καταστήσουν αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η άσκηση και ο αθλητισμός στο σύλλογό μας συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αθλητών και των αθλητριών του σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

Τα προγράμματα για την ηθική εκπαίδευση εμφανίζονται με όλο και με­γαλύτερη συχνότητα στις μέρες μας, ακόμη και σε κοινωνίες που δε θεω­ρούνται συντηρητικές. Φαίνεται ότι υποστήριξη στο θετικό τους ρόλο ενδυ­ναμώνει, όσο μάλιστα μεγαλώνει η ανησυχία για την έκπτωση της ηθικής και θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς στις μέρες μας.

Ωστόσο, θα πρέπει να το­νιστεί ότι δεν είναι εύκολο ούτε απλό να δημιουργήσει κανείς την κατάλληλη εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, ώστε να εμπνεύσει και να επηρεάσει τα παιδιά προς την ηθική ανάπτυξη. Θεμέλιος λίθος για την επιτυχία της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η δημιουργία υγιών και στενών συναισθηματικών σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά και τα πρόσωπα που αποδέχονται ως πρότυπα και είναι σημαντικό τα πρόσωπα αυτά να εκδηλώνουν με συνέπεια θετική κοινωνική συμπεριφορά

Η ηθική είναι αυτή η οποία εξετάζει τι είναι σωστό και τι λάθος, είναι η συμπεριφορά στην οποία υπάρχει τιμιότητα, ειλικρίνεια.

Η φιλοσοφία της άσκησης του αθλητισμού και της πάλης στον ΑΠΣ Τρίκαλα, προέρχεται από:
 • την πεποίθηση για τη μεγάλη αξία της άσκησης και του αθλητισμού, ως μέσων παιδείας και αγωγής, απόλυτα απαραίτητων για την ανάπτυξη του ήθους και της κοινωνικής συνείδησης. 
 • τη διαπίστωση ότι η άσκηση και ο αθλητισμός αποτελούν σήμερα κοινωνικό φαινόμενο, που έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται θετικά στις ανθρώπινες ανάγκες, παιδαγωγικές, κοινωνικές, ηθικές, ψυχαγωγικές, σωματικές και πνευματικές. 
 • την πίστη στην αξία της τήρησης των ηθικών αρχών του “εὖ ἀγωνίζεσθαι”, οι οποίες πρέπει να επικρατούν και στη μετέπειτα ζωή του ατόμου. 
 • την επιστημονική θέση ότι με την άσκηση ο άνθρωπος μπορεί να παρατείνει τη σωματική υγεία του και παράλληλα να συμβάλλει στη διατήρηση της διαύγειας του πνεύματος. 

Στόχοι μας:

 • η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όλων των αθλητών και των αθλητριών για τη άσκηση και τον αθλητισμό και η συμμετοχή τους στο αθλητικό πρόγραμμα του συλλόγου μας.
 • η διεξαγωγή του μαθήματος με ελκυστικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση της ενεργού συμμετοχής όλων των αθλητών και των αθλητριών. 
 • η αληθινή πειθαρχία που σαν στόχο έχει να καλλιεργήσει στο παιδί αυτό που λέμε "συνείδηση". 
 • η συστηματική καλλιέργεια της συμμετοχής (δηλ. γρηγορότερη κοινωνικοποίηση), του ομαδικού πνεύματος, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, του “εὖ ἀγωνίζεσθαι”, της συνεχούς βελτίωσης της προσωπικής τους απόδοσης και επίδοσης, της προσπάθειας για τη διάκριση και τη νίκη, της μίμησης (παρακολούθηση ηθικών συμπεριφορών), του παιξίματος ηθικών ρόλων (ενσάρκωση ηθικών ρόλων σαν μορφή εμπειρίας), της τήρησης των κανόνων 
 • η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπουν τον «αγώνα» όπως, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, η αποδοχή της νίκης και της ήττας με σεμνότητα και αξιοπρέπεια, η συνειδητοποίηση ότι η ήττα δεν είναι αποτυχία, αλλά αφετηρία για μεγαλύτερη προσπάθεια.
 • η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητριών για τις ολέθριες συνέπειες της χρήσης των διεγερτικών ουσιών.
 • η στήριξη των αθλητών και των αθλητριών, που έχουν το ταλέντο και τη θέληση να ασχοληθούν με τον αγωνιστικό αθλητισμό, ακόμα και σε επίπεδο πρωταθλητισμού, χωρίς να παραμελούν τις σχολικές υποχρεώσεις τους. 

Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα
Νίκος Τσιακάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου